Cẩm nang lần đầu làm mẹ và nuôi dạy con nên người

VIDEO

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT – Lời kêu gọi hãy nuôi con bằng sữa mẹ

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT – Lời kêu gọi hãy nuôi con bằng sữa mẹ

Trong tự nhiên: – có loài chỉ ăn thực vật, – có loài ăn trứng loài khác – có loài ăn ấu trùng của loài khác – có loài ăn con con của loài khác – có loài ăn tất con con và con lớn […]

12 quy tắc nuôi dạy con của người Nhật – chúng ta cần học hỏi

12 quy tắc nuôi dạy con của người Nhật – chúng ta cần học hỏi

Người Nhật đã làm thế giới phải kính nể trong các vụ thiên tai, hoả hoạn, và cách người Nhật đứng dậy sau thế chiến thứ 2, chúng ta hãy cũng xem môt số quy tắc mà người Nhật đã tự đặt ra để tạo […]

Cách nuôi dạy con cần tránh

Cách nuôi dạy con cần tránh

[BỐ MẸ ĐANG VÔ TÌNH KHIẾN CON HÌNH THÀNH HÀNH VI XẤU VÌ NHỮNG CÁCH DẠY CON NÀY] Những điều tưởng như vô hại trong cách nuôi dạy con mà thực chất có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của trẻ sau này.