Cẩm nang lần đầu làm mẹ và nuôi dạy con nên người

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT – Lời kêu gọi hãy nuôi con bằng sữa mẹ

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT – Lời kêu gọi hãy nuôi con bằng sữa mẹ

Trong tự nhiên:
– có loài chỉ ăn thực vật,
– có loài ăn trứng loài khác
– có loài ăn ấu trùng của loài khác
– có loài ăn con con của loài khác
– có loài ăn tất con con và con lớn của loài khác
– có loài ăn phối hợp vài loại hoặc tất tần tật các thứ kể trên…

Nhưng dường như trong thế giới động vật, không có loài nào GIẾT con thú con của loài khác, để BÚ/ THU HOẠCH sữa của con thú mẹ để uống (con nhỏ và con lớn cùng uống)… trừ một loài CAO CẤP hơn mọi động vật!

Sưu tầm: Chamevabe.com

Comments

comments